Initiativer

Mit virke er sammensat af en række professionelle og civile initiativer. Faglighed og frivillighed smelter sammen, og gennemsyres af min store interesse for bæredygtige fællesskaber og lokalsamfund. Og handlekraft, så vi bruger tiden på at skabe forandringer frem for at tale om dem.

Barselsnetværk Hvidovre

På barsel med mit ældste barn følte jeg mig isoleret og jeg savnede aktiviteter, der havde fokus på mig – og ikke min baby. Kort før fødslen af mit andet barn tog jeg derfor initiativ til et lokalt barselsnetværk.

Barselsnetværket er for forældre m/k, som savner input ude fra samt aktiviteter og samtaler, som ikke har baby som omdrejningspunkt – men giver plads til fars og mors interesser og en mere nuanceret forældrerolle.

Formålet med netværket er at fremme trivsel og fællesskab blandt forældre på barsel. I forlængelse heraf er fokus i netværket er at give forældre på barsel et rum, hvor omdrejningspunktet ikke er baby, men forælderen som helt menneske. Ønsket er, at forældrene ved at deltage i kulturelle, folkeoplysende og/eller debatskabende arrangementer kan få nogle nye input, blive en del af et fællesskab og opleve, at der er plads til andet end lyserød baby-boble.

Se mere på www.facebook.dk/BarselHvidovre og i mit indlæg her på tænkeRUM: Fællesskab på barsel.

Aftenskoleundervisning

Mad er min store passion. Jeg elsker både at spise og lave den – samt at formidle glæden og kundskaberne videre. Derfor har jeg været madskribent på den grønlandske avis Sermitsiaq ligesom jeg i ny og næ underviser i madlavning på aften- og daghøjskoler.

Derudover er det min erfaring, at mad, madlavning og måltider er en fantastisk løftestang for fællesskaber. Derfor inddrager jeg ofte mad, madlavning og måltider i mine initiativer.

I efteråret 2019 underviser jeg blandt andet i bæredygtig madlavning, byplanlægning og sundhed.

Se mere på AOF’s hjemmeside.

handleRUM

Med handleRUM hjælper jeg institutioner, kommuner og organisationer med at skabe rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed gennem aktiv inddragelse af civil- og lokalsamfund:

  • Civilsamfundsinddragelse på strategisk niveau og i praksis
  • Samskabelse og borgerinddragelsesprocesser
  • Frivillighed samt lokal handlekraft og -kompetence
  • Fællesskabende metoder og aktiviteter
  • Social bæredygtig og sundhedsfremmende planlægning.

Du kan læse mere om handleRUM på www.handleRUM.dk

Madfællesskab på plejehjem

De seneste år har jeg på vegne af det lokale madfællesskab stået for en fællesspisning på et af kommunens plejehjem.